Fysio Fysio_0103 fysio_0063 fysio_0133 fysio_0306a header_fysio home pionnen home1 sint ziekenbed

Onze cao

De CAO voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VV&T) is van toepassing op azM Herstelzorg. Deze geeft richtlijnen over arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur en salaris. De salarissen worden bepaald volgens de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG.

Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden maakt het voor medewerkers gedeeltelijk mogelijk het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Bij de start van een dienstverband bij azM Herstelzorg ontvangt elke nieuwe medewerker een informatiemap met alle relevante informatie.

 

In september 2017 zijn 170 medewerkers in dienst of gedetacheerd bij azM Herstelzorg en de personeels-samenstelling is als volgt:

 

Aantal fte's in

 

Verpleging & Verzorging  

69, 29

52%

Begeleiding & behandeling

23,47

17,5%

Facilitaire diensten

28,22

21,5%

Ondersteuning teams

2,64

1,5%

Sub-totaal

123,59

   

Staf

10,41

7,5%

Totaal

134

100%

 

 

 

Bij de medewerkers Verpleging & Verzorging in azM Herstelzorg heeft 60 %  een opleidingsniveau 3,      36% heeft opleidingsniveau 4 of hoger.

 

Aantal fte's in

 

Herstelkliniek

Infusiecentrum

Totaal

     

   

Verpleging & Verzorging

Niveau 1   0

  0

 

Niveau 2

  2,81

  0   2,81
 

Niveau 3/ 3IG

  41,36

  0   41,36
 

Niveau 4

  18,91

  3,89   22,8
 

Niveau 5

  2,32

  2,32
   

 

Totaal

  65,34

  3,89   69,29
     

   

% met opleidingsniveau 3 of hoger

    95%

  100%   96%