Fysio Fysio_0103 verpleegster1_0063 fysio_0133 fysio_0306a verpleegster2_0063 home pionnen home1 sint ziekenbed

Klachtenafhandeling

"Het is voor ons belangrijk dat alle patiënten tevreden zijn. Daarom werken we zo goed mogelijk samen met u, uw familie en onze zorgpartners. Maar waar mensen samenwerken ontstaan ook wel eens misverstanden en ontevredenheid. Bijvoorbeeld over de behandeling of de wijze waarop iemand zich tegenover een ander gedraagt. Onze organisatie wil daar zo verantwoord mogelijk mee omgaan en daar waar mogelijk de zorg voor onze patiënten verbeteren. Daarom hebben wij een cliëntvertrouwenspersoon en een klachtencommissie."


Klachtenfunctionaris azM Herstelzorg

Alle patiënten en/of hun vertegenwoordigers die gebruikmaken van de zorg- en andere dienstverlening van azM Herstelzorg kunnen een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Zijn er vragen, opmerkingen of klachten, dan wordt dit eerst besproken met de persoon of afdeling in kwestie. Als dit niet lukt of als dit niet tot tevredenheid leidt, dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Zij helpt eventuele problemen op te lossen en kan bij klachten bemiddelen. De klachtenfunctionaris werkt uiteraard strikt vertrouwelijk.  U kunt haar bereiken via telefoonnummer 043-6019400.

Klachtencommissie academisch Ziekenhuis Maastricht
Als de klacht niet kan worden opgelost door de klachtenfunctionaris van azM Herstelzorg of als u geen bemiddeling van de klachtenfunctionaris wenst, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het azM.
De klachtencommissie van het azM is een onafhankelijke commissie die handelt volgens het klachtenregeling. Ze bestaat uit externe personen die klachten van patiënten neutraal behandelen. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie, u volgt daarbij de procedure.