Fysio Fysio_0103 verpleegster1_0063 fysio_0133 fysio_0306a verpleegster2_0063 home pionnen home1 sint ziekenbed

Ons bestuur

Clara Fey

azM Herstelzorg valt als rechtspersoon onder de  stichting Bejaardenzorg Clara Fey. De stichting houdt zich aan de Good Governance Code van de Zorg. Dat zijn regels voor zorginstellingen die gaan over goed bestuur en toezicht.

 

Raad van Toezicht

azM Herstelzorg heeft ook een Raad van Toezicht. Deze controleert de werkzaamheden van de directie en geeft adviezen. Ook keurt ze onder andere de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen goed. De raad bestaat uit vijf leden die benoemd worden voor een periode van vier jaar.

 

Raad van Bestuur

De stichting heeft een Raad van Bestuur:

 

 

 

 

 

 

 

 
mevrouw drs. M.M.J. Dielis

 U kunt haar bereiken via het directiesecretariaat, telefoon 043-6019400