Fysio Fysio_0103 verpleegster1_0063 fysio_0133 fysio_0306a verpleegster2_0063 home pionnen home1 sint ziekenbed

Voorwaarden voor zorg

De overheid heeft per 1 januari 2013 in de Zorgverzekeringswet duidelijke voorwaarden gesteld aan personen die in aanmerking willen komen voor geriatrische herstelzorg. Wij mogen alleen patiënten opnemen die aan deze voorwaarden voldoen. In de wet staat onder andere het volgende:

    1. Geriatrische revalidatie is alles omvattende revalidatiezorg waarbij meerdere specialismen betrokken zijn. Dit is nodig vanwege de kwetsbaarheid van de patiënt, omdat er sprake is van meer dan één (chronische) ziekte en vanwege de afgenomen leer- en trainbaarheid. Zorg moet gericht zijn op het verminderen van de beperkingen van de verzekerde om terugkeer naar de thuissituatie mogelijk te maken.
    2. De geriatrische revalidatie moet binnen een week aansluiten op verblijf in een medisch specialistische  instelling.
    3. Als gevolg van een acute aandoening moet er sprake zijn van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en waar sprake is van voorafgaande medisch-specialistische zorg voor deze aandoening.
    4. De duur van de geriatrische revalidatie is maximaal zes maanden. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar een langere periode toestaan.

Geriatrische revalidatie is verzekerd in het basispakket en valt niet onder de eigen bijdrage, wel onder het eigen risico van uw verzekering. Meer informatie over de aanspraak kunt u vinden op de website van de overheid, besluit ZVW, artikel 2.5.C.